BẢNG GIÁ XE

Bảng giá xe Mercedes-Benz- 2020

LOẠI XE
Giá niêm yết
Dòng C Class
C180
1.350.000.000
C200 Exclusive
1.709.000.000
C300 AMG
1.929.000.000
Dòng E Class
E200
2.130.000.000
E200 Sport
2.317.000.000
E300 AMG
2.920.000.000
Dòng CLA
GLA 200
1.619.000.000
GLA 250 4MATIC
1.859.000.000
Dòng GLC
GLC 200
1.699.000.000
GLC 250 4MATIC
1.989.000.000
GLC 300 4MATIC
2.289.000.000
GLC 300 COUPE
2.949.000.000
Dòng GLE Class
GLE 450 4MATIC
4.369.000.000
GLE 400 4MATIC COUPE
4.129.000.000
AMG GLE 43 4MATIC COUPE
5.559.000.000
Dòng S Class
S450 L
4.299.000.000
S450 L Luxury
4.969.000.000
Dòng MAYBACH
MAYBACH S450 4MATIC
7.469.000.000
MAYBACH S 560 4MATIC
11.099.000.000
MAYBACH S 650 4MATIC
14.899.000.000
Dòng GLS 7 chỗ
GLS 400 4MATIC
4.599.000.000
Dòng V Class
V 250 Luxury
2.579.000.000
V 250 AMG
3.129.000.000